Veilig koers houden

'Veiligheid is in de basis een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Bij Hoppenbrouwers kiezen we altijd voor de veilige weg. Dat is in tijden van crisis niet anders. ‘Deze coronacrisis is een situatie zoals een aanrijding van achteren, eentje die je niet ziet aankomen. Hoewel wij crisisbestendig zijn, was het nu belangrijker dan ooit om verantwoordelijkheid te nemen voor het bedrijf, de medewerkers en hun thuisfront’, aldus Henny de Haas, directeur-eigenaar van Hoppenbrouwers.

Samen veilig doorwerken Door de uitbraak van COVID-19 regeerde op veel plekken angst. Daarom heeft Henny geprobeerd zijn hoofd koel te houden zonder de urgentie in het kader van corona en het langetermijnperspectief uit het oog te verliezen. Met gezond verstand deed hij wat nodig was. Er werd een crisisteam ingericht dat diverse maatregelen trof. ‘We organiseerden zichtbare dingen zoals regels om veilig te werken: thuis, op kantoor en op locatie. We hebben de netwerkcapaciteit om thuis te werken verviervoudigd, zodat in het uiterste geval niemand meer op kantoor hoefde te werken. Ook verruimden we de werktijden: medewerkers konden 7 dagen in de week van 06:00 uur tot 22:00 uur aan het werk. Zo gaven we hen lucht om zowel de werk- als thuissituatie onder controle te houden en kon nagenoeg alles en iedereen veilig doorgaan. Ook hebben we minder zichtbare zaken opgepakt, zoals de inrichting van een coronadashboard. Hierdoor hadden we wekelijks zicht op de omzet en productieve uren, maar ook op zieke medewerkers. Hierdoor konden we kort op de bal spelen’, aldus Henny.

‘Het is altijd een uitdaging om een balans te vinden tussen veilig werken, verbondenheid en effectiviteit.’

Eigen initiatieven De directeur van Hoppenbrouwers is trots op de saamhorigheid die ontstond. Teams namen zelf initiatieven om op een veilige manier projecten door te kunnen laten lopen en eventuele verspreiding binnen het bedrijf zoveel mogelijk in te perken. ‘Teams vingen elkaar op in het geval van zieke medewerkers en zetten er met elkaar de schouders onder’, zo geeft hij aan. Ook in deze tijd kwam de collectieve kracht van het werken met zelfsturende teams duidelijk naar voren; veiligheid is in de basis een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De juiste balans Steven van der Brug heeft een passie voor veiligheid en is sinds een jaar KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu)-coördinator bij Hoppenbrouwers. Elke maand faciliteert hij zogenoemde toolboxen voor het operationeel werkende personeel, waarin hij hen ‘bijpraat’ over uiteenlopende onderwerpen in het kader van het VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-certificaat. Deze variëren van een training over asbest tot een presentatie over fysieke belasting en ladders en trappen. Ook over corona en de aangepaste maatregelen daarvan op het werk heeft Steven een toolbox samengesteld. Steven geeft aan dat die goed zijn aangewend, evenals de coronawerkinspecties om veilig aan het werk te kunnen. Hij vertelt: ‘Het is altijd een uitdaging om een balans te vinden tussen veilig werken, verbondenheid en effectiviteit. Ook nu heb ik ervaren: ‘Als je onderdeel bent van de Hoppenbrouwersfamilie, wil je echt weten hoe het met je collega’s gaat.’