Nieuwe OR zet ingezette koers voort

Afgelopen jaar zijn er weer OR-verkiezingen geweest. 14 enthousiaste medewerkers uit verschillende vestigingen vertegenwoordigen nu de ondernemingsraad van Hoppenbrouwers. ‘De uitdaging is om bij een steeds groter wordend bedrijf, verspreid over meerdere locaties, oog te houden voor wat er overal speelt en leeft. Met een gezond kritische blik bouwen we samen met de directie graag aan een mooie organisatie waarin de medewerkers op 1 blijven staan’, vertelt Henny Broeders, voorzitter van de OR. In dit jaarverslag delen de vier commissies hun ervaringen van afgelopen jaar.

Commissie Financiën

Commissie Personele Regelingen

Commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM)

Commissie Communicatie