Ondersteunende afdelingen

We zijn een gemotiveerd team, maar we kunnen het niet alleen. Daarom hebben we af en toe hulp nodig. De ondersteunende afdelingen staan voor je klaar om je te helpen op het gebied van hun expertise! Hieronder vertelt elke ondersteunende afdeling wie en waarvoor je hen kunt benaderen.Administratie

Contactpersoon: Bart Hurkmans

De afdeling administratie heeft als missie om samen met de teams te werken aan een beter rendement. We zijn het aanspreekpunt op het gebied van orders, debiteuren en crediteuren, de urenverwerking, het overzetten van de balansposten en projectadministratie, maandrapportages, financiële en/of juridische risico’s en het beoor¬delen, analyseren en verklaren van de resultaten.

Inkoop

Contactpersonen: Jeroen Bertens en Bo Verhoef

De afdeling Inkoop & Logistiek is, zoals de naam het eigenlijk al zegt, verantwoordelijk voor de magazijnen en voor de inkoop van de gehele organisatie. We zorgen ervoor dat de keuzes die gemaakt worden binnen de DGC verspreid worden over de gehele breedte van ons bedrijf. We zien erop toe dat deze keuzes ook worden nageleefd. Daarnaast hou¬den wij ons ook bezig met de inkoop bij grote projecten en diverse inkoopvraagstukken. Tevens zijn wij overkoepelend aanspreekbaar voor de magazijnen. Bijna iedere vestiging heeft een magazijnmedewerker voor specifieke vragen over dat magazijn. Voor overkoepelende vragen kun je ons inschakelen.

HR (Human Resources)

Contactpersoon: Evi van Helvert

De afdeling HR regelt logischerwijs alle belangrijke zaken omtrent onze medewerkers. Enkele concrete zaken die wij oppakken zijn bijvoorbeeld juiste en tijdige salarisbetaling, zorg dragen voor de juiste personeelsadministratie, het aannemen van nieuwe collega’s en we zijn een vraagbaak bij arbeidsvoorwaardelijke zaken. Bij mij kun je terecht voor alle vragen / advies omtrent HR (ziekte, instroom, uitstroom, coaching, actuele lopend zaken e.d.).

Data

Contactpersoon: Chelsea van Dommelen

In samenwerking met Verbeteren & Vernieuwen houden wij ons bezig met verbeterprojecten waarbij Syntess Atrium of andere applicaties komen kijken. Daarnaast is de afdeling Data het gezicht achter de Syntess Atrium helpdesk. Deze kun je bezoeken door via intranet naar de Helpdesk te gaan en vervolgens te klikken op Syntess Atrium. Je kunt hier terecht voor al jouw vragen, verzoeken, het melden van een storing/fout of het aanvragen van rechten. Één van onze teamleden zal de vraag dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Verbeteren & Vernieuwen

Contactpersoon: Giel Mommers (foto) en Sander van Steen

Vanuit Verbeteren & Vernieuwen ondersteunen we de teams, projectleiders en clusterleiders op het gebied van continu verbeteren. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over het inrichten van de bedrijfsprocessen en de doelstellingen. Wij zijn de business partner als het gaat om verbeteren en vernieuwen van het Technisch Beheer. Tevens voeren wij zelf ook verbeterprojecten uit waarbij de teamleden van technisch beheer onderdeel zijn van het projectteam. Medewerkers kunnen bij ons te recht met vragen m.b.t. tot verbeteren. Wij kunnen mensen helpen met iedere stap om van een verbeteridee uiteindelijk een gerealiseerde verbetering te maken.

Marketing & Communicatie

Contactpersoon: Maud Zebregts

Vanuit de Marketing & Communicatie focussen wij ons op de (regionale) naamsbekendheid van het cluster Technisch Beheer. We bouwen hierdoor samen aan een sterk (werkgevers)merk, om meer klanten en collega’s te binden aan het bedrijf. Daarnaast ben ik voor jullie cluster verantwoordelijk voor marketingacties, denk aan het adverteren via lokale (social) media, (digitale) nieuwsbrieven richting klanten en andere geïnteresseerden en evenementen zoals onze Werken Bij Events en de jaarlijkse open dag.