Column

Een warm welkom voor nieuwe collega's!

Het gevoel dat je nog niks weet en alles moet vragen… die ervaring als je ergens nieuw in een bedrijf binnenkomt, herinner ik me zelf ook nog goed. Ik moest eraan terugdenken toen ik onlangs de klas met zij-instromers zag die hier rondloopt. Deze collega’s gaan niet meteen de productie in, maar worden eerst drie weken lang zo goed mogelijk wegwijs gemaakt bij Hoppenbrouwers. We geven hen de juiste handvatten voor een goede start, zodat zij van twee linkerhanden naar een linker- en een rechterhand gaan. Grote voordeel daarvan is dat als ze eenmaal op een project beginnen, ze beter ‘up-en-running’ zijn.

Aan de hand nemen Ik vind het superleuk om mensen met nieuwe ambities welkom te heten bij ons bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die van school komen, om allerlei redenen steeds minder kiezen voor een beroep in de techniek. Gelukkig wordt er soms op latere leeftijd alsnog een techniek-vlammetje ontstoken, waardoor mensen een ommezwaai maken naar ons vakgebied. Bij die stap willen wij hen graag helpen. Dat betekent dat het fijn is als Hoppenbrouwers-collega’s die hier al langer werken, hen op weg helpen. En een beetje geduld en begrip tonen als ze niet alles meteen weten en kunnen. Ik weet dat dat mij – en jullie zelf waarschijnlijk ook - destijds heeft geholpen me sneller thuis te voelen. Op die manier is de kans het grootste dat de nieuwe collega’s het zo naar hun zin hebben dat ze thuis enthousiast vertellen over ons mooie bedrijf waar ze graag nog lang willen blijven werken. Dat is belangrijk, want de uitstromers bij Hoppenbrouwers zijn voor het merendeel mensen die hier nog niet zo lang werken. Dus dit onderstreept het belang om mensen hier een zo prettig mogelijke inwerkperiode te bieden. We doen het veilig of we doen het niet Een essentieel aspect in de begeleiding van de nieuwe medewerkers is de focus op veiligheid. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier werkt. Al merk ik dat de aandacht voor dit zo belangrijke onderwerp hier en daar weleens verslapt. Ik blijf er echter op hameren: zorg dat je gereedschap gekeurd is en je toolbox bijgehouden. Want onze stelregel is en blijft: we doen het veilig, of we doen het niet! Het is noodzakelijk dit van het begin af aan mee te geven bij het inwerken van nieuwe collega’s. Wat dat betreft lijkt hun komst wel een beetje op die van een baby: als je hem in het begin goed bij de hand neemt, groeit hij uit toch een zelfstandige volwassene. Dat hoop ik nu ook weer mee te maken als kersverse opa van mijn tweede kleinkind. Al realiseer ik me dat ik nog wel wat geduld moet hebben voordat het zover is. Maar tot die tijd ben ik ook al heel blij met hem en doe ik wat ik kan om hem dingen te leren en te enthousiasmeren. Hopelijk geldt dat ook voor jullie bij de komst van de nieuwe collega’s!

Veel werkplezier met elkaar!

Henny

Henny en zijn vrouw Toos de Haas tijdens hun wandelvakantie

(H)op de hoogte | september 2021 www.hoppenbrouwerstechniek.nl