Column

De stem van de medewerkers

Ik heb het gevoel dat er het hele jaar door aandacht is voor mijn tevredenheid.

Ik kijk er ieder jaar echt naar uit: de uitkomsten van het jaarlijkse MTO. We zien dit namelijk als het meest waardevolle instrument voor ons als organisatie. Het is immers de stem, of soms zelfs de ongezouten mening, van ons grootste kapitaal: onze medewerkers. Ondanks dat het alweer de vijftiende keer is dat we dit onderzoek doen, en we bepaalde trends al wel een beetje kunnen voorspellen, zie ik het telkens weer als de thermometer die de tevredenheid van de organisatie meet. En dit jaar heeft het peilen van die mening natuurlijk een extra dimensie als gevolg van corona. Een bijzondere tijd, die ervoor zorgde dat we veel dingen niet meer konden doen zoals we gewend waren.

Juist daarom ben ik heel erg trots dat de gemiddelde tevredenheid van onze medewerkers dit keer de historische 8 heeft bereikt. Hier werken we al jaren naartoe. Dat dit nu voor het eerst gelukt is, vind ik een geweldige opsteker. Al realiseren we ons natuurlijk goed dat er nog volop werk aan de winkel is.

“Voor ons het levende bewijs dat deze kernwaarden geen managementpraatjes zijn, maar dat ze daadwerkelijk door de aderen van onze medewerkers stromen.”

Waar ik helemaal enthousiast van word, is dat de beste scores over onze leidinggevenden gaan. Zij krijgen een hoge beoordeling voor goed luisteren en het nakomen van afspraken - dat is goud! Vooral ook omdat het naadloos aansluit op onze missie om te bouwen aan een topteam van leidinggevenden op allerlei niveaus. Uit de reacties in het MTO blijkt dus dat we op de goede weg zijn. Ook heel waardevol is de hoge waardering voor de mate van autonomie. Voor mij is dit het levende bewijs dat deze kernwaarden geen managementpraatjes zijn, maar dat ze daadwerkelijk door de aderen van onze medewerkers stromen. De Nederlandse nuchterheid brengt met zich mee dat mensen niet zo snel zeggen waar ze het meest trots op zijn. Daarom is het des te inspirerender dat velen wel aangeven trots te zijn op jullie eigen werk én jullie team. Ik vind het fijn dat jullie aangeven dat het werkplezier dat dit met zich meebrengt, wordt vergroot dankzij de kansen die jullie hier krijgen om werkambities en dromen waar te maken. Dat maakt mij op mijn beurt weer trots op de inzet van onze afdeling HR op dit gebied. Ondertussen gaan we volle kracht vooruit om onze groeiambities waar te maken. Maar hoe groot we ook worden, het werkplezier van onze medewerkers blijft altijd de rode draad. De jaarlijkse MTO’s – en jullie bereidheid daar jullie stem te laten horen - helpen ons daarbij scherp te blijven.

Ellen Vermeer

Ellen Vermeer, directeur Personeel & Organisatie

(H)op de Hoogte | MTO juni 2021 www.hoppenbrouwerstechniek.nl