Thema

We doen het veilig of we doen het niet!

Elke dag veilig weer thuiskomen is erg belangrijk. En omdat we op projecten dagelijks risico’s lopen vraagt het van iedereen aandacht. Elke dag weer! Het moet verweven zijn in onze werkprocessen en de cultuur. Daarin mogen nooit concessies worden gedaan. Een vanzelfsprekendheid zou je zeggen, maar toch gaat er nog weleens iets mis.

Laten we er samen voor zorgen dat we het aantal ongevallen binnen Hoppenbrouwers verminderen. Elk ongeval is er één te veel. Ben bewust van de gevaren en risico´s en spreek ook anderen hierop aan. Veiligheid staat altijd voorop. We doen het veilig, of we doen het niet!

Veiligheidsposter

Ook onze opdrachtgevers en aannemers vinden het belangrijk dat er veilig gewerkt wordt. Daarvoor gebruiken zij de veiligheidscultuurladder. Deze kent vijf treden waarvoor je gecertificeerd moet worden wil je voor deze bedrijven of instellingen werken. De beoordelingsmethode is geheel gericht op het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen op de projecten. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen Hoppenbrouwers, hoe hoger de toegekende laddertrede.

We starten voor niveau trede 2. Ons doel is om elk jaar een stapje hoger te komen en in 2022 minimaal de derde trede te halen. Dit kunnen we alleen samen bereiken. Door elke dag veiligheid bespreekbaar te maken. We hebben een poster ontwikkeld met onze tien veiligheidsgeboden, aangevuld met de gedragsregels. Deze punten zouden voor niemand een verrassing moeten zijn. De poster wordt komende weken verspreid in elke keet. Houd een face-to-face toolbox op de bouw door de poster met elkaar te bespreken.

“Ik vind het leuk om als hoofd BHV’er mijn steentje bij te kunnen dragen aan een veilige werkomgeving voor alle collega’s. Je wil natuurlijk dat iedereen veilig kan werken en aan het einde van de dag weer gezond naar huis kan.”
- Bart Coppens, Hoofd BHV

Veiligheidsweetjes

Wist je dat...

er 185 BHV'ers aangemeld zijn?

Wist je dat...

er dit jaar meer dan 2 miljoen uur gewerkt is op projectlocaties?

Wist je dat...

jullie veiligheid binnen Hoppenbrouwers gemiddeld met een 8,2 beoordelen (in het MTO)?

Wist je dat...

er jaarlijks 6874 gereedschappen gekeurd moeten worden?

Wist je dat...

er maandelijks 1295 collega’s een toolbox maken?

Onze doelen voor veiligheid voor 2022

  • Introductie toolbox over veiligheid: iedereen behaald deze binnen een week na indiensttreding;
  • Geen ongekeurd gereedschap;
  • Iedere medewerker is voor 90% op planning met toolboxmeetings;
  • Binnen een maand alle actiepunten uit de werkplekinspecties afgehandeld;
  • Iedereen heeft zijn werkplekinspecties gerealiseerd conform doelstelling functie;
  • Van elk ongeval een evaluatie op intranet met leer- en verbeterpunten;
  • Iedereen heeft het goede VCA-diploma behorend bij de functie;
  • Aannemen veiligheidsdeskundigen.

(H)op de hoogte | december 2021 www.hoppenbrouwerstechniek.nl